logo

Introduktionskampagne

I øjeblikket kører vi en introduktionskampagne på kameraet fra Det 3. øje. Du kan købe selve kameraet for kun 995 kr, og abonnementet koster kun 49 kr om måneden. Det giver dig en unik mulighed for at få vores lækre og enkle kamera, inden din nabo gør.

Køb startpakken nu

 

Brugsbetingelser

Version 1.0. gældende fra 1. januar 2018

Brugsbetingelser for www.dettredjeoeje.dk

Disse brugsvilkår (”Vilkår”) gælder ved brug af www.dettredjeoeje.dk (”Hjemmesiden”). Siden ejes og drives af Det 3. Øje ApS, CVR nr.: 37807834,  Strandvejen 125, DK-2900 Hellerup (herefter kaldet ”Det 3. Øje” eller ”vi”).

Vi beder dig venligst gennemgå Vilkårene grundigt, inden du tager Hjemmesiden i brug. Vi opfordrer dig desuden til at orientere dig om vores handelsbetingelser, abonnementsvilkår og persondata- og cookiepolitik.

Hvis ikke du kan acceptere disse Vilkår, beder vi dig om ikke at benytte Hjemmesiden.

Tilgængelighed og driftsforstyrrelser

Det 3. Øje tilstræber, at Hjemmesiden er tilgængelig og anvendelig for dig 24 timer i døgnet. Det 3. Øje garanterer dog ikke, at din brug af Hjemmesiden – uanset årsagen hertil – vil være uden afbrydelser eller fejlfri, og vi er ikke ansvarlig for eventuelle leveringssvigt, tab eller skade som følge af overførelsen af data over kommunikationsnet, tekniske problemer hos underleverandører af internet, hjemmesidedesign, –teknologi, –browsere, og hosting, manglende vedligeholdelse af betalingsgateway services mv. Det 3. Øje er heller ikke ansvarlig for nedetid hos dig eller mangelfuld performance etc. ved Hjemmesiden, der afhænger af tredjemands ydelser og forhold.

Links til andre hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider eller integrerede hjemmesider. Det 3. Øje er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider, og vi opfordrer dig derfor altid til at gennemgå betingelserne for brugen af de hjemmesiden, som du besøger.

Rettigheder til Hjemmesiden

Alt materiale på Hjemmesiden er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark, og gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på Hjemmesiden, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med Det 3. Øje.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Hjemmesiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og disse Vilkår, og kan resultere i såvel civilretlige som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på Hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Ændring af Vilkår

Det 3. Øje har til enhver tid ret til at revidere disse Vilkår. Det 3. Øje forbeholder sig endvidere retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på Hjemmesiden, samt at nedlægge Hjemmesiden uden varsel.

Ændringer kan blandt andet blive vedtaget som følge af ændringer i vores tjenester og indhold, ny lovgivning og af sikkerhedsmæssige hensyn mv.

Eventuelle ændringer i disse Vilkår offentliggøres på Hjemmesiden, og ved fortsat at anvende Hjemmesiden efter en sådan ændring, vil det betyde, at du accepterer at overholde de reviderede betingelser og vilkår.

Øvrige forhold

Hvis nogen del af disse Vilkår skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Vilkårene.

Overholder du ikke Vilkårene, kan det medføre din udelukkelse fra Hjemmesiden.

Lovvalg og værneting

Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist, der måtte opstå på baggrund af brugen af Hjemmesiden og disse Vilkår.

Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med brugen af Hjemmesiden, herunder fortolkning, gyldighed og anvendelse af disse Vilkår, skal afgøres ved Københavns ByretRetten i Lyngby, medmindre andet fremgår af ufravigelig lovgivning.